Choose Skin
< Zpět

Formuláře správce Vysoká škola polytechnická v Jihlavě


Účel Informace o zpracování osobních údajů
Administrace mobilit studentských praktických stáží v rámci programu Erasmus+ Stáhni PDF
Administrace mobilit studentských studijních pobytů v rámci programu Erasmus+ Stáhni PDF
Administrace mobilit zaměstnanců v rámci programu Erasmus+ Stáhni PDF
Administrace projektů Stáhni PDF
Akreditace studijních programů Stáhni PDF
Autorizace a autentifikace uživatelů v síti Stáhni PDF
Bezpečnostní monitoring sítě Stáhni PDF
Centrum celoživotního vzdělávání Stáhni PDF
Evidence dávek nemocenského pojištění Stáhni PDF
Evidence docházky zaměstnanců Stáhni PDF
Evidence dokladů kvůli placení DPH Stáhni PDF
Evidence klíčů Stáhni PDF
Evidence knihovního fondu Stáhni PDF
Evidence kontaktů Stáhni PDF
Evidence kontaktů rodinných příslušníků studentů, kteří jsou na studijním pobytu v zahraničí Stáhni PDF
Evidence smluv Stáhni PDF
Evidence ubytovaných hostů Stáhni PDF
Evidence ubytovaných studentů Stáhni PDF
Evidence uživatelů knihovny Stáhni PDF
Evidence výpůjček knihovního fondu Stáhni PDF
Evidence zdravotních průkazů zaměstnanců Stáhni PDF
Informování o činnostech školy na webových stránkách a sociálních sítí Stáhni PDF
Komunikace s žadatelem o zaměstnání Stáhni PDF
Placení daně z příjmů právnických osob Stáhni PDF
Placení pojistného na sociální zabezpečení Stáhni PDF
Placení silniční daně Stáhni PDF
Placení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Stáhni PDF
Placení zdravotního pojištění Stáhni PDF
Pořádání dobročinné aukce Stáhni PDF
Pořádání konferencí a workshopů a dalších akcí Stáhni PDF
Pořádání výstav Stáhni PDF
Poskytnutí e-mailu a datových prostorů na síti Stáhni PDF
Poskytování penzijního a životního připojištění zaměstnancům Stáhni PDF
Poskytování poradenských služeb Stáhni PDF
Poskytování služeb pro studenty se specifickými potřebami Stáhni PDF
Poskytování stravenek Stáhni PDF
Poskytování stravování Stáhni PDF
Poskytování telefonních čísel zaměstnancům Stáhni PDF
Pracovní cesty Stáhni PDF
Projednávání disciplinárních přestupků Stáhni PDF
Propagace VŠPJ Stáhni PDF
Provádění exekučních srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění výběrových řízení na zaměstnance Stáhni PDF
Provozování aplikace Dobrometr Stáhni PDF
Provozování cestovní kanceláře Stáhni PDF
Provozování Klubu absolventů Stáhni PDF
Provozování portálů praxí Stáhni PDF
Přidělení a evidence osobních ochranných pracovních prostředků Stáhni PDF
Recenzování odborných časopisů Stáhni PDF
Reference absolventů o studiu na VŠPJ Stáhni PDF
Sebeprezentace studentů na sociálních sítích Stáhni PDF
Spolupráce se zahraniční vysokými školami Stáhni PDF
Studium zahraničních studentů na VŠPJ v rámci programu Erasmus+ Stáhni PDF
Školení a evidence řidičů oprávněných používat služební vozidla Stáhni PDF
Školení PO a BOZP Stáhni PDF
Ubytování cizinců Stáhni PDF
Ubytování cizinců - studentů Stáhni PDF
Udělování sociálního stipendia studentům Stáhni PDF
Udělování sociálních a zdravotních stipendií studentů v zahraničí v rámci programu Erasmus+ Stáhni PDF
Udělování stipendií studentům Stáhni PDF
Univerzita třetího věku Stáhni PDF
Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání a kvalifikace v České republice Stáhni PDF
Vedení databáze fotografií použitelných na propagační účely Stáhni PDF
Vedení dokumentace k přijímacímu řízení Stáhni PDF
Vedení dokumentace o ustanovování a jednání orgánů VŠPJ Stáhni PDF
Vedení dokumentace studentů, kteří nedokončili studium Stáhni PDF
Vedení evidence o pracovních úrazech Stáhni PDF
Vedení evidence o úrazech studentů Stáhni PDF
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnavatelem Stáhni PDF
Vedení mzdových listů Stáhni PDF
Vedení osobního spisu studentů Stáhni PDF
Vedení osobních spisů zaměstnanců Stáhni PDF
Vedení předsmluvní komunikace Stáhni PDF
Vedení školní matriky Stáhni PDF
Vedení účetnictví Stáhni PDF
Výběr knihovních poplatků a plateb Stáhni PDF
Výběr poplatku za nadstandardní dobu studia a za studium v cizím jazyce Stáhni PDF
Vydávání a evidence držitelů průkazu ISIC, ALIVE, ITIC Stáhni PDF
Vydavatelská a nakladatelská činnost Stáhni PDF
Vyhodnocení nejlepších závěrečných prací Stáhni PDF
Vymáhání pohledávek Stáhni PDF
Vyměřování a placení daně z příjmů fyzických osob Stáhni PDF
Výpůjčky přístrojů Stáhni PDF
Výpůjčky zařízení zaměstnancům Stáhni PDF
Vyúčtovávání tisku Stáhni PDF
Výuka a hodnocení studentů Stáhni PDF
Vzdělávání nadaných studentů Stáhni PDF
Zveřejňování fotografií zaměstnanců na dveřích kanceláří Stáhni PDF
Zveřejňování fotografií zaměstnanců na webových stránkách Stáhni PDF