Choose Skin

Elektronické nástroje k ochraně osobních údajů

Podle nového nařízení GDPR je třeba osobní údaje zpracovávat mimo jiné korektně a transparentně. To znamená, že by měl subjekt údajů mít někde možnost se seznámit s tím, co správce s osobními údaji dělá.

Na této stránce je možné najít informace o zpracování osobních údajů, které zveřejňují správci osobních údajů. Správci v rámci naplnění zásady transparentnosti by měli v určitých případech zveřejňovat na internetu údaje o zpracování osobních údajů (co za osobní údaje mají, proč a co s nimi dělají). Není sice povinnost provádět to prostřednictvím této stránky, nicméně zde to mohou správci osobních údajů udělat poměrně jednoduchým způsobem a nemusí nic vymýšlet. Tyto informace jsou veřejné a dostanete se k nim bez přihlášení.

K dalším nástrojům k ochraně osobních údajů jako je Klíč k ochraně osobních údajů se dostanete až po registraci, která je zdarma. Zpoplatněné jsou následně až některé dílčí funkce Klíče. Pro vyzkoušení jeho funkčnosti nic platit nemusíte. Klíč k ochraně osobních údajů slouží k tomu, aby správce osobních údajů mohl jednoduše plnit některé povinností, které mu ukládá GDPR, zejména povinnost zpracovávat osobní údaje korektně a transparentně. Předpokladem splnění těchto povinností je správně a jednoduše popsat (klikáním a vyplňováním), co s osobními údaji provádí.