Choose Skin
< Zpět

Formuláře správce Slatinné lázně Třeboň s.r.o.


Účel Informace o zpracování osobních údajů
Administrace uplatnění slevového voucheru v rámci projektu COVID – Lázně Stáhni PDF
Autorizace a autentifikace uživatelů v síti Stáhni PDF
Dokumentace plnění požadavků na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Stáhni PDF
Evidence a vyúčtování služeb elektronických komunikací Stáhni PDF
Evidence dávek nemocenského pojištění Stáhni PDF
Evidence docházky zaměstnanců prostřednictvím čipové karty Stáhni PDF
Evidence obchodních kontaktů Stáhni PDF
Evidence přijaté a odeslané pošty Stáhni PDF
Evidence smluv a objednávek Stáhni PDF
Evidence účetních dokladů Stáhni PDF
Evidence usnesení z valných hromad a zápisů z porad statutárních orgánů Stáhni PDF
Evidence zápisů z porad Stáhni PDF
Hrazení příspěvků odborovým organizacím Stáhni PDF
Kniha jízd Stáhni PDF
Ochrana majektu prosteřdnictvím zabezpečovacího systému Stáhni PDF
Označování zaměstnanců a pracovišť Stáhni PDF
Placení pojistného na sociální zabezpečení Stáhni PDF
Placení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Stáhni PDF
Placení zdravotního pojištění Stáhni PDF
Plán dovolených Stáhni PDF
Poskytování penzijního připojištění zaměstnancům Stáhni PDF
Poskytování stravenek Stáhni PDF
Rozpis pohotovostí Stáhni PDF
Provádění exekučních srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění výběrových řízení na zaměstnance Stáhni PDF
Přidělení a evidence osobních ochranných pracovních prostředků, pracovních pomůcek, spotřebních materiálů Stáhni PDF
Telefonní seznam zaměstnanců Stáhni PDF
Vedení evidence o pracovních úrazech Stáhni PDF
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnavatelem Stáhni PDF
Evidence smluv o dodávkách zboží Stáhni PDF
Vedení osobních spisů zaměstnanců Stáhni PDF
Vedení seznamu účastníků valné hromady, členů dozorčí rady, statutárních orgánů Stáhni PDF
Vedení soudních sporů Stáhni PDF
Vykonávání odborné praxe studentů Stáhni PDF
Vymáhání pohledávek Stáhni PDF
Zajištění bezpečnosti zaměstnanců a klientů a ochrany majektu kamerovým systémem Stáhni PDF
Zpracování mezd Stáhni PDF
Evidence laboratorních odběrů Stáhni PDF
Evidence rozhodnutí o DPN Stáhni PDF
Evidence výpůjček klientům Stáhni PDF
Plán vyšetření u lékaře Stáhni PDF
Poskytování příspěvku občanům Třeboně na služby lázní Stáhni PDF
Provozní deník - hlášení sester, hlášení lékařů Stáhni PDF
Recept Stáhni PDF
Sterilizační deník Stáhni PDF
Vedení evidence o úrazech klientů Stáhni PDF
Vedení zdravotní dokumentace Stáhni PDF
Zajišťování přepravy pacientů Stáhni PDF
Zajišťování přepravy pacientů sanitkou Stáhni PDF
Dotazníkový systém Ask Now Stáhni PDF
Evidence ubytovaných Stáhni PDF
Hlášení o pobytu cizinců Stáhni PDF
Hrazení místních poplatků Stáhni PDF
Pochůzkový systém Stáhni PDF
Realizace platby potvrzeného pobytu platební kartou Stáhni PDF
Rezervace pobytu Stáhni PDF
Rezervace služeb Stáhni PDF
Rozesílání marketingových sdělení Stáhni PDF
Směnárenská činnost Stáhni PDF
Vykazování a zúčtování lázeňské léčebně rehabilitační péče Stáhni PDF
Evidence parkování zaměstnanců Stáhni PDF
Školení a evidence řidičů oprávněných používat služební vozidla Stáhni PDF
Vyúčtování nákladů na poskytované služby Stáhni PDF
Evidence smluv o dodávkách zboží Stáhni PDF
Věrnostní systém Stáhni PDF
Vyměřování a placení daně z příjmů fyzických osob Stáhni PDF