Choose Skin
< Zpět

Formuláře správce Jaronet, s.r.o.


Účel Informace o zpracování osobních údajů
Autorizace a autentifikace uživatelů v síti Stáhni PDF
Dokumentace plnění smluv elektronických komunikací Stáhni PDF
Evidence dávek nemocenského pojištění Stáhni PDF
Evidence dokladů kvůli placení DPH Stáhni PDF
Evidence obchodních kontaktů Stáhni PDF
Evidence smluv o dodávkách zboží a služeb Stáhni PDF
Evidence smluv o poskytování služeb elektronických komunikací zákazníkům Stáhni PDF
Evidence účetních dokladů Stáhni PDF
Placení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Stáhni PDF
Placení zdravotního pojištění Stáhni PDF
Poskytování stravenek Stáhni PDF
Provádění exekučních srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění výběrových řízení na zaměstnance Stáhni PDF
Přidělení a evidence osobních ochranných pracovních prostředků Stáhni PDF
Střežení objektu kamerovým systémem Stáhni PDF
Školení a evidence řidičů oprávněných používat služební vozidla a školení bezpečnosti práce Stáhni PDF
Vedení dokumentace o svolávání, průběhu a usnesení valných hromad Stáhni PDF
Vedení evidence o pracovních úrazech Stáhni PDF
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnavatelem Stáhni PDF
Vedení mzdových listů Stáhni PDF
Vedení osobních spisů zaměstnanců Stáhni PDF
Vedení seznamu společníků Stáhni PDF
Vedení soudních sporů Stáhni PDF
Vedení účetnictví Stáhni PDF
Vykonávání odborné praxe studentů Stáhni PDF
Vymáhání pohledávek Stáhni PDF
Vyměřování a placení daně z příjmů fyzických osob Stáhni PDF