Choose Skin
< Zpět

Formuláře správce Česká Muaythai Asociace, z.s.


Účel Informace o zpracování osobních údajů
Autorizace a autentifikace uživatelů v síti Stáhni PDF
Evidence členské základy Stáhni PDF
Evidence dávek nemocenského pojištění Stáhni PDF
Evidence dokladů kvůli placení DPH Stáhni PDF
Evidence obchodních kontaktů Stáhni PDF
Evidence smluv o dodávkách zboží Stáhni PDF
Placení pojistného na sociální zabezpečení Stáhni PDF
Placení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Stáhni PDF
Placení zdravotního pojištění Stáhni PDF
Pořádání soutěží Stáhni PDF
Presentace činnosti spolku Stáhni PDF
Propagace sportovců prostřednictvím činnosti správce Stáhni PDF
Provádění exekučních srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění výběrových řízení na zaměstnance Stáhni PDF
Přidělení a evidence osobních ochranných a jiných pracovních prostředků Stáhni PDF
Školení a evidence řidičů oprávněných používat služební vozidla Stáhni PDF
Účast sportovců, týmů, lékařů, rozhodčích a trenérů na vrcholných světových akcích. Stáhni PDF
Vedení evidence o pracovních úrazech Stáhni PDF
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnavatelem Stáhni PDF
Vedení mzdových listů Stáhni PDF
Vedení osobních spisů zaměstnanců Stáhni PDF
Vedení soudních sporů Stáhni PDF
Vedení účetnictví Stáhni PDF
Vydávání a aktualizace údajů pasů člena C.M.T.A. a členů jiných sportovních organizací. Stáhni PDF
Vydavatelská a nakladatelská činnost Stáhni PDF
Vykonávání odborné praxe studentů Stáhni PDF
Vymáhání pohledávek Stáhni PDF
Vyměřování a placení daně z příjmů fyzických osob Stáhni PDF
Vyřizování žádostí o dotace a sponzoring Stáhni PDF