Choose Skin
< Zpět

Formuláře správce THAI BOX DEVILS TŘEBÍČ z.s.


Účel Informace o zpracování osobních údajů
Evidence čerpání služeb ve Sportovním centru Třebíč Stáhni PDF
Evidence členské základy Stáhni PDF
Evidence dohod o provedení práce Stáhni PDF
Evidence seznámení návštěvníků s Provozním řádem lezecké stěny Stáhni PDF
Evidence smluv o dodávkách zboží Stáhni PDF
Evidence souhlasů zákonných zástupců s provozováním sportovní činnosti osoby mladší 18 let na umělé lezecké stěně Stáhni PDF
Evidence účetních dokladů Stáhni PDF
Pořádání soutěží a akcí Stáhni PDF
Presentace činnosti spolku Stáhni PDF
Vedení účetnictví Stáhni PDF
Vymáhání pohledávek Stáhni PDF
Vyměřování a placení daně z příjmů fyzických osob Stáhni PDF
Vyřizování žádostí o dotace a sponzoring Stáhni PDF