Choose Skin
< Zpět

Formuláře správce Extruindustrie CR s.r.o.


Účel Informace o zpracování osobních údajů
Autorizace a autentifikace uživatelů v síti Stáhni PDF
Evidence dávek nemocenského pojištění Stáhni PDF
Evidence docházky zaměstnanců prostřednictvím čipů Stáhni PDF
Evidence návrhů na uzavření smlouvy Stáhni PDF
Evidence nemocí z povolání Stáhni PDF
Evidence obchodních kontaktů Stáhni PDF
Evidence přístupových kódů do budovy Stáhni PDF
Evidence smluv Stáhni PDF
Evidence účetních daňových dokladů Stáhni PDF
Hlášení o pracovních úrazech Stáhni PDF
Komunikace s žadatelem o zaměstnání Stáhni PDF
Mzdové podklady Stáhni PDF
Placení pojistného na sociální zabezpečení Stáhni PDF
Placení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Stáhni PDF
Placení zdravotního pojištění Stáhni PDF
Poskytování stravenek Stáhni PDF
Posuzování zdravotní způsobilosti zaměstnanců Stáhni PDF
Provádění exekučních srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění výběrových řízení na zaměstnance Stáhni PDF
Provozování eshopu Stáhni PDF
Přidělení a evidence osobních ochranných pracovních prostředků Stáhni PDF
Střežení objektu kamerovým systémem Stáhni PDF
Školení a evidence řidičů oprávněných používat služební vozidla Stáhni PDF
Vedení dokumentace o svolávání, průběhu a usnesení valných hromad Stáhni PDF
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnavatelem Stáhni PDF
Vedení mzdových listů Stáhni PDF
Vedení osobních spisů zaměstnanců Stáhni PDF
Vedení seznamu společníků Stáhni PDF
Vedení soudních sporů Stáhni PDF
Vykonávání odborné praxe studentů Stáhni PDF
Vyměřování a placení daně z příjmů fyzických osob Stáhni PDF