Choose Skin
< Zpět

Formuláře správce JAMU Janáčkova akademie múzických umění v Brně


Účel Informace o zpracování osobních údajů
Administrace programu BUĎ JAMÁK Stáhni PDF
Akreditace studijních programů Stáhni PDF
Databáze absolventů Stáhni PDF
Databáze uměleckých děl Stáhni PDF
Disciplinární řízení Stáhni PDF
Evidence dávek nemocenského pojištění Stáhni PDF
Evidence kontaktních osob ubytovaných studentů Stáhni PDF
Evidence oznamovatelů Stáhni PDF
Evidence přihlášek členů Klubu přátel JAMU Stáhni PDF
Evidence účetních dokladů Stáhni PDF
Evidence výpisů z účtu Stáhni PDF
Habilitační a profesorské řízení Stáhni PDF
Hlášení cizinců cizinecké policii Stáhni PDF
Hrazení místního poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt Stáhni PDF
Informování o činnostech školy na webových stránkách Stáhni PDF
Komunikace s žadatelem o zaměstnání Stáhni PDF
Nostrifikace vysokoškolského vzdělávání Stáhni PDF
OP VVV Stáhni PDF
Placení pojistného na sociální zabezpečení Stáhni PDF
Placení zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání Stáhni PDF
Placení zdravotního pojištění Stáhni PDF
Podklady pro vyúčtování mezd zaměstnanců v pracovním poměru Stáhni PDF
Evidence smluv o dodávkách zboží Stáhni PDF
Pořádání absolventských a studijních koncertů Stáhni PDF
Pořádání koncertů, operních a hereckých představení Stáhni PDF
Pořádání koncertů Stáhni PDF
Pořádání kurzů celoživotního vzdělávání Stáhni PDF
Pořádání a propagování Mezinárodní soutěže Leoše Janáčka v Brně Stáhni PDF
Pořádání mezinárodních interpretačních kurzů Stáhni PDF
Pořádání výběrového řízení na akademické pracovníky Stáhni PDF
Poskytování benefitů zaměstnanců - telefonní paušál Stáhni PDF
Poskytování knihovních služeb JAMU Stáhni PDF
Poskytování penzijního připojištění zaměstnancům Stáhni PDF
Poskytování plnění abonentům Stáhni PDF
Poskytování stravenek a dalších benefitů Stáhni PDF
Prodej knih, skript a hudebních nosičů Stáhni PDF
Pronájmy prostor a techniky Divadla na Orlí Stáhni PDF
Propagace studentů a pedagogů Stáhni PDF
Provádění exekučních srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provádění srážek ze mzdy Stáhni PDF
Provozování webové učebnice Theatrum.online Stáhni PDF
Přijímací řízení Stáhni PDF
Půjčování techniky Stáhni PDF
Realizace opatření proti šíření SARS-CoV-2 Stáhni PDF
Realizace výzkumných projektů Stáhni PDF
Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů Stáhni PDF
Registr informací o vědě Stáhni PDF
Registr uměleckých výstupů Stáhni PDF
Specifický výzkum, IP, CRP Stáhni PDF
Stáže zahraničních studentů na JAMU Stáhni PDF
Střežení objektu a prostor JAMU kamerovým systémem Stáhni PDF
Studijní spis Stáhni PDF
Svobodný přístup k informacím Stáhni PDF
Systém rezervace a prodeje vstupenek Stáhni PDF
Testování zaměstnanců na přítomnost nákazy COVID-19 Stáhni PDF
Ubytování hotelových hostů Stáhni PDF
Ubytování studentů na kolejích Stáhni PDF
Udělování stipendií Stáhni PDF
Umožnění vytvoření vlastního profilu studentů a pedagogů v IS Stáhni PDF
Vedení evidence o úrazech Stáhni PDF
Vedení evidenčních listů důchodového pojištění zaměstnavatelem Stáhni PDF
Vedení mzdových listů Stáhni PDF
Vedení osobních spisů zaměstnanců Stáhni PDF
Vedení soudních sporů Stáhni PDF
Vedení školní matriky školy Stáhni PDF
Veřejné zakázky Stáhni PDF
Vybírání poplatků za studium, přijímací, habilitační a profesorské jmenovací řízení Stáhni PDF
Vydávání a evidence držitelů průkazu ISIC, ITIC Stáhni PDF
Vydavatelská a nakladatelská činnost Stáhni PDF
Vyměřování a placení daně z příjmů fyzických osob Stáhni PDF
Vysílání studentů na zahraniční stáže Stáhni PDF
Zasílání informací o programu divadel a pozvánek na premiéru Stáhni PDF
Zasílání nabídek vzdělávání a pozvánek na absolventské koncerty a další kulturní akce Stáhni PDF
Živnostenská oprávnění Stáhni PDF